Wie zijn wij?

streep

In 2008 en 2009 namen twee maatschappelijk werksters, Roelie Frietman en Lenie de Vries, het initiatief voor het organiseren van een gratis kerstdiner voor inwoners van Brunssum en Onderbanken die het financieel krap hebben en eenzaam zijn met de Kerst.

Het kerstdiner is zo’n groot succes geworden dat in 2010 een stichting in het leven werd geroepen en het initiatief zo een structurele basis heeft gekregen.
In datzelfde jaar werd een 2e project opgestart; een vakantieweek voor gezinnen die niet op vakantie kunnen gaan omdat ze daar geen financiële ruimte voor hebben.
Beide structurele projecten worden mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van diverse sponsoren.

Wij worden attent gemaakt op personen en gezinnen door welzijnsorganisaties, woningcorporaties, zorginstellingen, gemeenten enz.

Wij bezoeken iedere kandidaat-deelnemer. Het bestuur beslist uiteindelijk wie in aanmerking komt voor deelname aan één van de activiteiten van de stichting.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met ieders gegevens. Bekijk hier onze Privacyverklaring.